L’actual JUNTA esta composada pels següents membres:
President: Àngel Serra i Mirada
Vicepresidenta: Eva Barallat i Gimeno
Secretari: Marc Solanes i Roca
Tresorer: Antoni Domènech i Vives
Vocals:
Josep Borràs i Gené
Maria Teresa Casol i Carrabina
Joan Barea i Gómez
Rafel Jesús i Bitrià
Anna Padullés i Ariet